Weerinformatie voor landbouw

Beslissingsondersteuning op maat

De wereldbevolking groeit jaarlijks met 80 miljoen mensen, 600 miljoen mensen lijden nu al honger en het wereldwijde landbouwareaal krimpt door een tekort aan zoetwater. Het gevolg is tekorten aan producten uit de land- en tuinbouw, hogere prijzen en een toenemende druk op onze welvaart. Een goed waterpeil en een goede waterhuishouding zijn basisvoorwaarden voor een gezonde landbouw.

HydroLogic biedt via HydroNET Fieldlook zowel agrariërs als waterbeheerders waterinformatie voor landbouw die nodig is om de juiste keuzen op het juiste moment te maken. Zo kunnen wij per akker of peilgebied een actueel inzicht bieden in de de hoeveelheid gevallen neerslag, de waterbeschikbaarheid of de nog aanwezige waterbergingscapaciteit van de bodem. Daarnaast bieden we diverse ondersteunende applicaties zoals een irrigatieadvies en een beregenings-stop advies. Daarvoor werken wij actief samen met eLEAF.

Recente projecten & publicaties