W2O helpt waterschappen en gemeentes met eerdere en betere verwachting lokaal wateroverlast

Published on 16 mei 2022 by Marieke van Slooten

De extreme wateroverlast in Zuid-Limburg in juli 2021 staat voor velen nog scherp op het netvlies. Ondanks dat de weersverwachting de hoeveelheden neerslag redelijk goed had ingeschat, was de overlast die optrad door weinigen voorzien. Om een betere vertaling van neerslag naar wateroverlast te kunnen maken, zijn HydroLogic en Weather Impact dit voorjaar een innovatietraject gestart voor een waarschuwingsdienst voor wateroverlast (W2O).

Samenwerking met waterschappen en gemeentes

In navolging van een succesvolle haalbaarheidsstudie en ontwikkel- en demonstratieproject naar de dienst W2O binnen een SBIR-opdracht vanuit RVO, is er nu een publiek-private samenwerking opgezet met een tiental waterschappen en gemeentes. Met deze samenwerking willen we de verwachtingen en waarschuwingen voor wateroverlast verder realiseren en nieuwe verbeterde technieken beproeven.  Het bieden van een eerdere en betere verwachting van lokale wateroverlast helpt overheden om tijdig de juiste maatregelen te nemen en te communiceren. Zo wordt verdere schade aan steden, wegen en landbouw zoveel mogelijk beperkt.

Een onderdeel van het innovatietraject is de levering en doorontwikkeling van een generieke W2O-dienst. Deze dienst maakt gebruik van de huidige bodemvochtcondities uit OWASIS, de neerslagverwachting en omgevingsparameters. Deze informatie wordt door de W2O-dienst real-time vertaald naar een waarschuwing voor wateroverlast. De deelnemers aan het innovatietraject krijgen naast de W2O-dienst ook toegang tot de Zware Buien dienst; een gelokaliseerde en gepersonaliseerde verwachting van extreme neerslag, die eerder door het KNMI en Weather Impact zijn ontwikkeld.

Onderzoek naar geavanceerde methodes

Naast de levering van de W2O en Zware Buien dienst wordt binnen het innovatietraject onderzoek gedaan naar geavanceerde methodes om wateroverlast verwachtingen te geven. Mogelijke voorbeelden hiervan zijn een inundatienowcast op basis van een hydraulische model of een waarschuwing voor wateroverlast op objectbasis zoals bijvoorbeeld tunnels of rioolkolken. Door middel van consortiumbijeenkomsten krijgen de deelnemende organisaties de mogelijkheid kennis uit te wisselen en ervaringen te delen.

Het innovatietraject duurt 2 jaar en is een publiek-private samenwerking tussen HydroLogic, Weather Impact en de volgende 9 overheidsorganisaties: gemeente Amersfoort, gemeente Breda, gemeente Tilburg, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Limburg en waterschap Vallei en Veluwe.

Ook meedoen? Neem voor meer informatie contact op met Bram Schnitzler via 033-475 35 35 of bram.schnitzler@hydrologic.com.

Wij kijken uit naar een goede samenwerking!