VIZIER succesvol ingezet tijdens hoogwateroefening Waterschap Rivierenland

Published on 7 december 2018 by Leanne Reichard

Terwijl Nederland nog aan het bijkomen is van de droogte, is Waterschap Rivierenland alweer begonnen aan de voorbereidingen voor het hoogwaterseizoen. Daarom hield het waterschap begin december een hoogwateroefening waarbij een bedreigende hoogwatersituatie op de grote rivieren en op zee bij een westerstorm werd nagebootst.

Honderden medewerkers en vrijwilligers van Waterschap Rivierenland werkten aan de oefening mee. In de Centrale Regiekamer speelde het geautomatiseerde watercalamiteitendraaiboek VIZIER een belangrijke rol om de oefening in goede banen te leiden.

In de week voorafgaand ging de oefening al van start. HydroNET verzorgde de koppeling met een gesimuleerde hoogwatersituatie in het rivierengebied. Tijdens de oefening triggerden hoge waterstanden via 21 verschillende meetpunten de honderden objecten en organisatieonderdelen. Op basis hiervan werd bepaald of opschaling nodig was en werden indien nodig waarschuwingen verstuurd naar de juiste personen.

VIZIER gaf een actueel overzicht van de status van maatregelen en acties per object of per persoon, bijvoorbeeld het opschalen van de organisatie met daarbij horende taken, maar ook het sluiten van coupures. VIZIER ondersteunde daarnaast de registratie, analyse en bestrijding van ruim 50 schademeldingen waarbij gekozen kan worden uit maatregelen zoals het leggen van zandzakken of het beschermen van taluds met geotextiel.

“Het geeft rust als je weet dat je wordt herinnerd aan elke actie die nodig is”, aldus Jaap Bronsveld, vakspecialist Waterkeringen bij Waterschap Rivierenland. “Zowel de centrale leiding op het hoofdkantoor, als de mensen op de dijkpost en in het veld hebben de mogelijkheid VIZIER in te zetten.”

VIZIER is ontwikkeld door Waterschap Rivierland, Waterschap Aa en Maas, Axxerion en HydroLogic en ondersteunt waterbeheerders bij de opschaling en opvolging van calamiteiten.

Lees hier hoe u ook uw watercalamiteit in het VIZIER kunt houden.