Stageopdracht: Validatie en data-assimilatie voor operationeel bodemvochtmodel

HydroLogic voorziet waterbeheerders met ICT- en waterkennis van slim watermanagement oplossingen, die zijn gebaseerd op veilige en betrouwbare informatie, simulatiemodellen van hoge kwaliteit, gebruikersvriendelijke software en hoogwaardige waterkennis.

Wat houdt de opdracht in?

HydroLogic maakt gebruik van het Landelijk Hydrologisch Model om waterbeheerders in de Nederland op dagelijkse basis en met een hoge resolutie inzicht te geven in de status van het watersysteem wat betreft bodemvocht en beschikbare bodemberging. Om dit operationele product (OWASIS) te verbeteren, willen we de modelresultaten valideren met metingen. Ook willen we inzoomen op bijvoorbeeld de droge zomer van 2018 en de metingen gebruiken om modelresultaten te verklaren. Zijn er nog andere modeloutput-parameters interessant voor inzicht in de situatie in de verschillende regio’s?

Een tweede stap zou zijn om de metingen te gebruiken om het model te verbeteren door middel van data-assimilatie. Hiervoor zijn verschillende methoden mogelijk. Welke methoden geven de beste resultaten en verbetert het bestaande product hiermee?

Wie zoeken we?

Download hier de volledige omschrijving van de stageopdracht.