Toepassing van caching in HydroNET

De HydroNET backend maakt het mogelijk om buiten de HydroNET portal om visualisaties van data te bekijken en daarmee te interacteren. We noemen dit ‘interactive embeds’; stukjes html die op een website of in een document  kunnen worden geplaatst en de HydroNET services aanroepen. Om te voorkomen dat de services van de HydroNET backend continu worden bevraagd met dezelfde verzoeken wordt intern gewerkt met caching. Nu worden interne calls om de embed data te kunnen cachen met vaste intervallen gedaan. Dat proces kan efficiënter gemaakt worden door gebruik te maken van microservices, waarbij alleen als er nieuwe data binnen komen de cash wordt gevuld.

De volgende vragen spelen:

De opdracht

Programmeertalen: C# en .NET.

Wie zoeken we?

Deze opdracht is geschikt voor 3e of 4e jaars studenten Software Engineering. Van alle studenten die bij ons aan de slag gaan verwachten wij:

Download voor meer informatie de pdf van deze stageopdracht: Toepassing van caching in HydroNET