Stageopdracht op het gebied van getijden en zoutindringing in de Rijn-Maas monding

HydroLogic

HydroLogic is een innovatief bedrijf dat waterproblemen aanpakt met onderzoek, producten en advies. Met data, informatie, ICT, modellen en hoogwaardige kennis leveren wij een belangrijke bijdrage aan de oplossing van waterproblemen.

Wat houdt de opdracht in?

In periodes van lage rivierafvoer is de Rijn-Maasmonding een zeer gevoelig gebied voor zoutindringing. Menselijk ingrijpen (bv. Deltawerken, Maasvlakte, verdieping Nieuwe Waterweg) heeft hier mogelijk invloed op gehad. In deze stageopdracht ga je aan de slag met frequentie-analyse van de getijden cycli in de Rijn-Maas monding. Het uiteindelijke doel is om lange tijdreeksen en modelresultaten van zoutconcentratie te corrigeren voor het deel van de zout concentratie dat wordt veroorzaakt door getijden. Hierdoor blijft een ‘residu’ zout concentratie over waarmee het effect van menselijk ingrijpen in beeld kan worden gebracht. In deze opdracht maak je gebruik van tools voor getijden-analyse die bij voorkeur voor verschillende doeleinden inzetbaar zijn.

Wie zoeken we?

MSc studenten met een achtergrond in HydroLogie, Fysische geografie, Civiele Techniek of toegepaste Wiskunde met een passie voor het verwerken van lange tijdreeksen en modelresultaten. Goede kennis van frequentie analyses, getijdenwerking en affiniteit met ICT is een pré.

Voor meer informatie over deze stageopdracht klik hier: Stageopdracht getijden en zoutindringing Rijn-Maas monding