Stageopdracht: Validatie en data-assimilatie voor operationeel bodemvochtmodel

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar een goede MSc-student op het gebied van Hydrologie, Fysische Geografie of Civiele Techniek. Je hebt ervaring met het gebruiken en schrijven van scripts voor data-analyse en/of modellering. Je vindt het leuk om met grote hoeveelheden data om te gaan, en de data te linken met de waterbeheerpraktijk. Je bent communicatief vaardig, je kunt goed en helder rapporteren en hebt een gestructureerde werkhouding.

De opdracht

HydroLogic maakt gebruik van het Landelijk Hydrologisch Model om waterbeheerders in de Nederland op dagelijkse basis en met een hoge resolutie inzicht te geven in de status van het watersysteem wat betreft bodemvocht en beschikbare bodemberging. Om dit operationele product (OWASIS) te verbeteren, willen we de modelresultaten valideren met metingen. Ook willen we inzoomen op bijvoorbeeld de droge zomer van 2018 en de metingen gebruiken om modelresultaten te verklaren. Zijn er nog andere modeloutput-parameters interessant voor inzicht in de situatie in de verschillende regio’s?

Een tweede stap zou zijn om de metingen te gebruiken om het model te verbeteren door middel van data-assimilatie. Hiervoor zijn verschillende methoden mogelijk. Welke methoden geven de beste resultaten en verbetert het bestaande product hiermee?

Wat bieden wij jou?

Interesse?

Kijk op www.hydrologic.nl voor meer informatie over ons bedrijf en de bedrijfscultuur. Neem voor meer informatie contact op met Marieke van Slooten via jobs@hydrologic.com of 033 475 35 35. Meteen reageren? Stuur je motivatiebrief met CV en cijferlijst naar jobs@hydrologic.com, t.a.v. M. van Slooten.

Download vacature