Security van HydroNET Cloud

HydroNET bestaat uit een drie-lagen systeem dat draait in een Cloud omgeving, gekoppeld aan de AMS-IX: server backend, application services en portal front-end. Alle drie deze lagen zijn benaderbaar via internet en hebben eigen beveiligingstechnieken en niveaus. In deze opdracht ga je de beveiliging van het systeem beproeven en ga je aan de slag met de core-ontwikkelaars van het systeem.

Onderdeel van jouw studie is:

Mogelijke beveiligingslekken moeten worden vastgesteld en worden gerapporteerd inclusief suggesties voor verbetering op software- en hardware gebied. Je  kunt ook zelf suggesties doen voor aanvulling op het bovenstaande.

Wie zijn de eindgebruikers?

HydroNET wordt door HydroLogic ontwikkeld in nauwe samenwerking met waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat. Ruim 2500 professionals wereldwijd gebruiken HydroNET voor hun dagelijkse werk. Kijk ook op: www.hydronet.com

Wie zoeken we?

Deze opdracht is geschikt voor 4e jaars studenten Informatica en Technische Informatica. Van studenten die bij ons afstuderen of stage lopen verwachten wij:

Wat bieden wij?