Uniek online informatiescherm Amsterdam Rijnkanaal – Noordzeekanaal in gebruik genomen

Published on 12 juni 2017 by Leanne Reichard

Met uitzicht op de Amstel, heeft Waternet-directeur Saskia de Haas vrijdag 2 juni het Informatiescherm Amsterdam-Rijnkanaal Noordzeekanaal (ARK-NZK) officieel in gebruik genomen.

Rijkswaterstaat en de vier waterschappen grenzend aan het Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal (ARK-NZK), zijn op zoek naar meer inzicht in het watersysteem. Zodat zij operationele maatregelen zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen inzetten. In de reguliere, dagelijkse praktijk, maar met name in situaties van hoogwater of juist langdurig watertekort. Op basis van een actueel, gedeeld inzicht kan dan sneller en doelmatiger worden gehandeld.

In samenwerking met HydroLogic hebben de waterbeheerders daarom een operationeel, online informatiescherm voor de ARK-NZK regio gerealiseerd.

Gecombineerde waterbeheer informatie van vier waterschappen en Rijkswaterstaat online bekijken

Het online informatiescherm, uniek in het Nederlandse waterbeheer, wordt ontsloten via HydroNET. Het bestaat uit dashboards die de benodigde informatie op maat presenteren en geven inzicht in de actuele situatie en het resterende handelingsperspectief. Op deze manier ondersteunt het informatiescherm de waterbeheerders die op dat moment ‘in charge’ zijn. Zij kunnen dan gezamenlijk het operationele beheer zo goed mogelijk inzetten. De dashboards tonen ondermeer het verhang op het ARK-NZK, de afvoer van regionale systemen naar het ARK-NZK en de neerslagverwachting.

De Digitale Delta in praktijk

Voor het informatiescherm zijn verschillende databronnen van de deelnemende organisaties gekoppeld volgens de principes van de Digitale Delta. Dankzij deze koppeling kan alle data die relevant is voor het functioneren van het watersysteem van het ARK-NZK snel en op eenduidige wijze in het scherm worden opgevraagd.

Slim watermanagement in praktijk

Het informatiescherm is een initiatief vanuit Slim Watermanagement voor het gebied rond het Amsterdam Rijnkanaal en Noordzeekanaal. De hoogheemraadschappen van Rijnland, De Stichtse Rijnlanden, Hollands Noorderkwartier en AGV/Waternet werken samen met Rijkswaterstaat (divisies West Nederland, Noord en Midden Nederland) om watertekort en wateroverlast te verminderen en zo efficiënt mogelijk te werk te gaan.

Wilt u weten wat HydroLogic kan betekenen voor het helpen oplossen van uw slim watermanagement uitdagingen? Neem dan contact op met:

Meike Coonen
Adviseur Waterbeheer
meike.coonen@hydrologic.com