Waterveiligheid

Toepassing nieuwe normering

Het klimaat verandert. Komende decennia komt steeds meer water op ons af; de neerslag wordt extremer, de zeespiegel stijgt, de rivieren moeten meer water afvoeren en de bodem daalt. Wij zetten onze kennis en kunde graag in om te zorgen dat Nederland de veiligste delta ter wereld blijft.

HydroLogic wordt door Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen regelmatig gevraagd te adviseren over waterveiligheidsvraagstukken als: Welke maatregelen moeten genomen worden om schade en slachtoffers te beperken? Welke wegen zijn het meest geschikt voor evacuatie? Is compartimentering effectief? Hoe snel stijgt het water in woonwijken na een dijkdoorbraak? In welke gebieden zijn de overstromingsrisico’s het grootst?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden  bouwen en onderhouden we hoge resolutie overstromingsmodellen, voeren we what-if analyses uit en beoordelen we alternatieve oplossingen op (maatschappelijke) kosten en baten.