Wateroverlast in de stad

Van neerslaginformatie tot klimaatadaptieve stad

Het besef dat het weer extremer wordt en dat we ons daarop moeten voorbereiden, wordt steeds groter. Steeds vaker leidt wateroverlast door extreme neerslag tot discussies tussen ontwerpers, rioleurs, bestuurders en burgers. Hoe ver willen we nog gaan met oplossingen in onze overvolle ondergrond? Door slimme inrichting van de openbare ruimte (maatregelen boven de grond) kunnen de gevolgen van extreme buien beter in de hand worden gehouden. Dit is ook visie van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. Zij dringen aan op het uitvoeren van een stresstest die inzicht geeft in de kwetsbare locaties van een gebied.

HydroLogic levert al 10 jaar de best beschikbare neerslaginformatie van extreme gebeurtenissen en ondersteunt gemeenten bij de analyse van wateroverlast in de stad of het uitvoeren van een stresstest. Wij hebben de CityFlood methode ontwikkeld waarmee waterschappen en gemeenten beter inzicht krijgen in de huidige kwetsbare plekken, de robuustheid van het watersysteem en de effectiviteit van een bovengrondse maatregel. Dankzij CityFlood kan u een weloverwogen beslissing nemen: accepteren van de water-op-straat situatie of het inzetten van een maatregel.