Waterbeschikbaarheid en verzilting

Door klimaatverandering worden de zomers steeds warmer en droger en zal er veel vaker een watertekort ontstaan met grote gevolgen voor de landbouw, industrie, natuur, drinkwaterproductie en binnenvaart. Naast lange periodes van droogte, kan ook de toename van zout water problemen veroorzaken voor de zoetwatervoorziening in een deel van Nederland.

HydroLogic ondersteunt waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat bij het aanpakken van het watertekort en verzilting . Zo brengen wij het systeemgedrag van het hoofdwatersysteem (HWS) onder extreem droge omstandigheden in beeld en houden we daarbij rekening met de verschillende waterkwantiteits- en waterkwaliteitseisen die vanuit de regio aan het hoofdwatersysteem worden gesteld. Wij begeleiden u bij uw zoektocht naar het vinden van de juiste van maatregelen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en het water beter te verdelen tijdens droge omstandigheden. Daarbij brengen wij kennis in over zowel het technisch-inhoudelijke als bestuurlijk-strategische aspect. Tevens bieden wij dashboards en applicaties waarmee u altijd inzicht heeft in de huidige droogteproblematiek binnen het regionale en hoofdwatersysteem.