Operationeel waterbeheer

De Digitale Delta in praktijk gebracht

Het is de verwachting dat waterbeheer ‘op het scherpst van de snede’ steeds meer nodig zal zijn. Het uitsluitend beheren van het eigen watersysteem is niet voldoende; een integrale aanpak met oog voor het hele stroomgebied wordt de bepalende voorwaarde voor een verantwoord en doelmatig waterbeheer. Dit vraagt om een andere manier van denken en samenwerken waarbij iedere waterbeheerder over de eigen grenzen heen kijkt en besluiten neemt op basis van dezelfde informatie, door het delen en verbeteren van ieders beslis- en stuurinformatie. Doelmatig en open operationeel waterbeheer is de nieuwe norm en een gemeenschappelijke informatiebasis is daarbij essentieel.

Operationeel waterbeheer via HydroNET

HydroLogic ondersteunt waterschappen, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat bij het stroomlijnen van de informatievoorziening rondom watergerelateerde gegevens. Daarnaast ontwikkelen we beheerschermen op maat waarmee waterbeheerders operationeel waterbeheer doelmatiger uit kunnen voeren, over de grenzen van het eigen beheersgebied heen kunnen kijken en alle informatie optimaal kunnen benutten. Met de HydroNET dashboard en applicaties wordt informatie uit FEWS, Wiski en andere databases via de Digitale Delta methodiek vertaald naar beslissingsondersteunende informatie op maat voor de eindgebruiker, van de operationele peilbeheerder tot de bestuurder.