Operationeel waterbeheer

De Digitale Delta in praktijk gebracht

Operationeel waterbeheer ‘op het scherpst van de snede’ wordt steeds crucialer. Het uitsluitend beheren van het eigen watersysteem is niet voldoende; een integrale aanpak met oog voor het hele stroomgebied wordt de bepalende voorwaarde voor een verantwoord en doelmatig waterbeheer. Dit vraagt om een andere manier van denken en samenwerken waarbij iedere waterbeheerder over de eigen grenzen heen kijkt en besluiten neemt op basis van dezelfde informatie, door het delen en verbeteren van ieders beslis- en stuurinformatie. Doelmatig en open operationeel waterbeheer is de nieuwe norm en een gemeenschappelijke informatiebasis is daarbij essentieel.

Operationeel waterbeheer via HydroNET

HydroLogic ondersteunt waterschappen, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat bij het stroomlijnen van de informatievoorziening rondom watergerelateerde gegevens. Daarnaast ontwikkelen we beheerschermen op maat waarmee waterbeheerders operationeel waterbeheer doelmatiger uit kunnen voeren, over de grenzen van het eigen beheersgebied heen kunnen kijken en alle informatie optimaal kunnen benutten. Met de HydroNET  dashboard en applicaties wordt informatie uit FEWS, Wiski en andere databases via de Digitale Delta  methodiek vertaald naar beslissingsondersteunende informatie op maat voor de eindgebruiker, van de operationele peilbeheerder tot de bestuurder.

Dagelijks waterbeheer en beheer tijdens calamiteiten

HydroLogic biedt waterbeheerders verschillende tools om het dagelijkse waterbeheer of het beheer tijdens calamiteiten te verbeteren, stroomlijnen en uniformeren door (de begeleiding bij) de implementatie van operationele systemen. Door het HydroNET platform optimaal te integreren in het ArcGIS platform kunnen beheerders van waterkeringen tijdens hoogwater de inzet van (nood)maatregelen efficiënt beheren. Daarnaast ondersteunt HydroLogic waterbeheerders ook bij de implementatie en ontwikkeling van Beslissings Ondersteunende Systemen (BOS) in o.a. het Delft-FEWS platform. Hierbij combineren we optimaal de unieke kennis op het raakvlak van waterbeheer, ICT en de menselijke factor. HydroLogic biedt waterbeheerders ook ondersteuning bij het doorrekenen van model in de cloud (Model as a Service) voor bijvoorbeeld nowcasting (voorspellen) van inundatie.