Nieuws

Effect storm 3 januari op watersysteem

Het nieuwe jaar is met een unicum begonnen: de sluiting van alle vijf de grote stormvloedkeringen  – Maeslantkering, Hollandsche IJsselkering, Hartelkering, Oosterscheldekering en de Ramspolkering. Een interessante start van het nieuwe jaar voor waterbeheerders. Maar welk effect hebben de storm en sluiting van de stormvloedkeringen nu eigenlijk gehad op het watersysteem?

Lees verder ›

Longread: Het nieuwe gereedschap van de waterbeheerder

Deze longread presenteert een nieuwe visie op het klimaatbestendig en waterrobuust maken van onze leefomgeving. Het artikel laat aan de hand van cases in Nederland en het buitenland zien hoe innovatieve water- en ICT-oplossingen bijdragen aan het realiseren van klimaatadaptieve watersystemen conform de doelen van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Lees verder ›