Nieuws

Effect storm 3 januari op watersysteem

Het nieuwe jaar is met een unicum begonnen: de sluiting van alle vijf de grote stormvloedkeringen  – Maeslantkering, Hollandsche IJsselkering, Hartelkering, Oosterscheldekering en de Ramspolkering. Een interessante start van het nieuwe jaar voor waterbeheerders. Maar welk effect hebben de storm en sluiting van de stormvloedkeringen nu eigenlijk gehad op het watersysteem?

Lees verder ›