Pilot beregeningsmonitor van start met 6 waterschappen en STOWA

Published on 27 september 2019 by Marieke van Slooten

Nieuwe klimaatmodellen van het KNMI laten zien dat de kans op droge zomers zoals in 2018 en 2019 toeneemt. Het wordt daarom steeds belangrijker om het beschikbare water zo goed mogelijk te benutten en onttrekkingsverboden te handhaven.

Maar hoe kom je er als waterschap snel achter welke agrariërs zich niet houden aan het onttrekkingsverbod zonder een sterkte toename van de handhavingskosten en -inspanningen?  Zuid-Afrikaanse waterschappen maken hiervoor succesvol gebruik van de Waterauditing applicatie van HydroLogic en eLEAF, die gebruik maakt van satellietinformatie. Doel van deze pilot is het beantwoorden van de vraag “Hoe kan deze of andere satellietdata ook de waterschappen in Nederland ondersteunen bij het handhaven van onttrekkingsverboden?”

Eisen rondom de beregeningsmonitor bepaald

26 september vond de Startworkshop plaats. Tijdens de workshop zijn de wensen en eisen rondom de beregeningsmonitor bepaald. De komende maanden onderzoeken eLEAF en HydroLogic de meest effectieve satelliet gebaseerde parameters voor de beregeningsmonitor in Nederland. De resultaten worden gedeeld via STOWA. Meer informatie over dit project? Of wilt u ook deelnemen aan deze pilot? Neem dan contact op met Glenn Morvan van HydroLogic via 033-4753535 of glenn.morvan@hydrologic.com.