Rutger van Ouwerkerk

Senior advisor Watermanagement

Ir. Rutger J. W. van Ouwerkerk is Senior advisor Watermanagement at the Dutch Water Authority Brabantse Delta.