Nieuws

Toepassing van caching in HydroNET

De HydroNET backend maakt het mogelijk om buiten de HydroNET portal om visualisaties van data te bekijken en daarmee te interacteren. We noemen dit ‘interactive embeds’; stukjes html die op een website of in een document  kunnen worden geplaatst en de HydroNET services aanroepen. Om te voorkomen dat de services van de HydroNET backend continu worden bevraagd met dezelfde verzoeken wordt intern gewerkt met caching. Nu worden interne calls om de embed data te kunnen cachen met vaste intervallen gedaan. Dat proces kan efficiënter gemaakt worden door gebruik te maken van microservices, waarbij alleen als er nieuwe data binnen komen de cash wordt gevuld.

De volgende vragen spelen:

 • Hoe kunnen microservices worden ingezet om de caching te automatiseren?
 • Hoeveel winst levert het inzetten van microservices op en zijn er andere technieken om de achtergrond processen van HydroNET te ontlasten?
 • Wat zijn best practices in het gebruik van caching stores?

De opdracht

 • Onderzoek naar toepassing van microservices in de HydroNET backend.
 • Ontwerp van een generieke architectuur en alternatieven voor realisatie van caching binnen interactieve embeds.
 • Ontwikkelen van een proof of concept.
 • Rapportage en advies over de toepasbaarheid en de te behalen procesverbetering.

Programmeertalen: C# en .NET.

Wie zoeken we?

Deze opdracht is geschikt voor 3e of 4e jaars studenten Software Engineering. Van alle studenten die bij ons aan de slag gaan verwachten wij:

 • goede resultaten bij onze interne assessments
 • een gestructureerde en proactieve werkhouding
 • dat ze goed zelfstandig en in teamverband kunnen werken

Download voor meer informatie de pdf van deze stageopdracht: Toepassing van caching in HydroNET

Data-analyse met high-performance computing

Voor ons product HydroNET moeten intensieve berekeningen gedaan worden. Die berekeningen kunnen betrekking hebben op het processen van grote hoeveelheden data, het trainen van Neurale Netwerken en random-search optimalisatievraagstukken met Genetische Algoritmen. Deze methoden hebben het doel om generieke modellen te genereren die ingezet kunnen worden om snel te rekenen en snel voorspellingen te doen. De opdracht heeft betrekking op toepassing van externe clusters (in het bijzonder Apache Spark) voor het uitvoeren van die intensieve berekeningen.

De volgende vragen spelen:

 • Hoe kan Spark het best worden ingezet als uitbreiding op HydroNET?
 • Wat zijn de te behalen snelheidswinsten bij inzet van Spark ten opzicht van ongeparallelliseerd rekenen?
 • Is publiek cloud gebruik de beste optie?

De opdracht

 • Integratie van Spark in de huidige HydroNET server/applicatie laag.
 • Prototype ontwikkeling van toepassing van één van de Artificial Intelligence technieken:DP, NN of GA met gebruik van de Spark API.
 • Eenvoudige user interface om de performance van de Spark berekeningen te kunnen monitoren.

Programmeertalen: Python, C# en .NET.

Wie zoeken we?

Deze opdracht is geschikt voor 3e of 4e jaars studenten Software Engineering. Van alle studenten die bij ons aan de slag gaan verwachten wij:

 • goede resultaten bij onze interne assessments
 • een gestructureerde en proactieve werkhouding
 • dat ze goed zelfstandig en in teamverband kunnen werken.

Download voor meer informatie de pdf van deze stageopdracht: Data-analyse met high-performance computing

Toepassing van microservices – Backend opdracht gericht op softwareontwikkeling

Ons huidige HydroNET 4 server systeem is modulair opgezet, maar nog niet goed schaalbaar. Als gevolg daarvan kan het voorkomen dat bepaalde verwerkende processen – zoals het inlezen van data – het systeem ophouden en er lange wachttijden ontstaan. In deze opdracht ga je onderzoeken hoe microservices-technieken kunnen helpen om het systeem schaalbaar te maken en hoe we specifieke taken onder kunnen brengen in losse services.

De volgende vragen spelen:

 • Hoe kan HydroNET 4 server het beste worden gesplitst?
 • Hoe kan database replicatie worden ingezet? Welke voordelen levert dat op?
 • Wat zijn de te behalen performance verbeteringen?
 • Hoe kunnen we met de nieuwe aanpak schalen met publieke cloud?

De opdracht

 • Onderzoek naar toepassing van Docker containers voor HydroNET: wat is de beste distributie van taken over containers.
 • Ontwerp van een generieke architectuur en eventueel alternatieven voor implementatie binnen HydroNET server.
 • Ontwikkelen van een proof of concept, gebaseerd op HydroNET backend componenten met een eigen userinterface (niet zijnde Kibana)
 • Rapportage en advies over de toepasbaarheid en de te behalen procesverbetering.

Programmeertalen: C# en .NET.

Wie zoeken we?

Deze opdracht is geschikt voor 3e of 4e jaars studenten Software Engineering. Van alle studenten die bij ons aan de slag gaan verwachten wij:

 • goede resultaten bij onze interne assessments
 • een gestructureerde en proactieve werkhouding
 • dat ze goed zelfstandig en in teamverband kunnen werken.

Download voor meer informatie de pdf van deze stageopdracht: Toepassing van microservices