Nieuws

Stage-opdracht: toepassingen voor Machine Learning in waterbeheer

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar een goede MSc-student op het gebied van Hydrologie, Fysische Geografie of Civiele Techniek. Je hebt aantoonbare ervaring met het gebruiken en schrijven van scripts voor data-analyse en/of modellering. Je vindt het leuk om je te verdiepen in Machine Learning technieken. Je bent communicatief vaardig, je kunt goed en helder rapporteren en hebt een gestructureerde werkhouding.

Wat houdt de opdracht in?

HydroLogic is op verschillende manieren bezig met gegevens en voorspellende modellen. We zijn erg benieuwd naar de toepassingen van Machine Learning technieken om op basis van de bestaande (meet)gegevens en modelresultaten nog betere voorspellingen te kunnen doen. Een voorbeeld waar dit van toepassing kan zijn is de verzilting in de Rijn-Maasmonding. Hiervoor
worden verschillende modellen gebruikt, en er zijn analyses uitgevoerd naar de verklarende processen, maar misschien biedt Machine Learning op basis van onze beschikbare tijdseries hier wel uitkomst om ook de laatste onzekere factoren beter te kunnen verklaren en voorspellen.

Hetzelfde geldt ook voor de waterbalansen die wij geautomatiseerd maken voor watersystemen van waterschappen op basis van hun metingen en modelresultaten (neerslag, verdamping, debieten, grondwater). Kunnen we Machine Learning toepassen om de laatste onzekerheden beter te kunnen verklaren?

Wat bieden wij jou?

  • Uitdagende vraagstukken, toegepast op de praktijk.
  • Een leerzame werkomgeving met enthousiaste collega’s.
  • Ruimte voor eigen ontwikkeling en ideeën.
  • Begeleiding en coaching door onze deskundigen op het gebied van modellering.
  • Stagevergoeding.

Interesse?

Kijk op www.hydrologic.nl voor meer informatie over ons bedrijf en de bedrijfscultuur. Neem voor meer informatie contact op met Francine Teeuwen via jobs@hydrologic.com of 033 475 35 35. Meteen reageren? Stuur je motivatiebrief met CV naar jobs@hydrologic.com, t.a.v. F. Teeuwen.

Download vacature

Stage-opdracht: validatie en data-assimilatie voor operationeel bodemvochtmodel

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar een goede MSc-student op het gebied van Hydrologie, Fysische Geografie of Civiele Techniek. Je hebt ervaring met het gebruiken en schrijven van scripts voor data-analyse en/of modellering. Je vindt het leuk om met grote hoeveelheden data om te gaan, en de data te linken met de waterbeheerpraktijk. Je bent communicatief vaardig, je kunt goed en helder rapporteren en hebt een gestructureerde werkhouding.

De opdracht

HydroLogic maakt gebruik van het Landelijk Hydrologisch Model om waterbeheerders in de Nederland op dagelijkse basis en met een hoge resolutie inzicht te geven in de status van het watersysteem wat betreft bodemvocht en beschikbare bodemberging. Om dit operationele product (OWASIS) te verbeteren, willen we de modelresultaten valideren met metingen. Ook willen we inzoomen op bijvoorbeeld de droge zomer van 2018 en de metingen gebruiken om modelresultaten te verklaren. Zijn er nog andere modeloutput-parameters interessant voor inzicht in de situatie in de verschillende regio’s?

Een tweede stap zou zijn om de metingen te gebruiken om het model te verbeteren door middel van data-assimilatie. Hiervoor zijn verschillende methoden mogelijk. Welke methoden geven de beste resultaten en verbetert het bestaande product hiermee?

Wat bieden wij jou?

  • Uitdagende vraagstukken, toegepast op de praktijk.
  • Een leerzame werkomgeving met enthousiaste collega’s.
  • Ruimte voor eigen ontwikkeling en ideeën.
  • Begeleiding en coaching door onze deskundigen op het gebied van modellering.
  • Stagevergoeding

Interesse?

Kijk op www.hydrologic.nl voor meer informatie over ons bedrijf en de bedrijfscultuur. Neem voor meer informatie contact op met Francine Teeuwen via jobs@hydrologic.com of 033 475 35 35. Meteen reageren? Stuur je motivatiebrief met CV en cijferlijst naar jobs@hydrologic.com, t.a.v. F. Teeuwen.

Download vacature