Sustainable Development Goals

Bij HydroLogic onderschrijven we het belang van de SDG’s van de Verenigde Naties. Dat zie je terug in ons werk in Nederland en ook in het buitenland. Het is onze missie om weer, water en klimaatproblemen inzichtelijk te maken en te helpen oplossen. Dat doen we door onze klanten – waterschappen, gemeenten, provincies en hogere overheden – te voorzien van slimme ICT oplossingen waarmee ze grip krijgen op het watermanagement met: meetdata, integratie van vele databronnen, simulatiemodellen, AI, gebruikersvriendelijke data- en informatie presentatie en online tooling voor data analyse en data science.

Meer dan 4000 klanten wereldwijd gebruiken HydroNET in hun dagelijkse strijd tegen teveel aan water, maar ook voor het optimaal verdelen van schaars water in tijden van droogte. Hiermee dragen we bij aan de volgende SDG’s:

2. Einde aan honger

In Zuid-Afrika werken we met waterschappen aan een betere verdeling van het rivierwater dat voor de landbouw beschikbaar is. Klimaatverandering zorgt voor langere perioden van droogte en dat maakt het steeds moeilijker voor de boeren om het hele jaar door te kunnen irrigeren en hun planten optimaal te laten groeien. Wij helpen de waterbeheerder en boeren met gedetailleerd inzicht in waterverdeling (gebeurt dat eerlijk), beheer van de voorraden water in stuwmeren, en voorspelling van hoeveel regenwater er nog aan komt. Op deze manier dragen we bij aan 20% productieverbetering en voedselzekerheid voor de snel groeiende bevolking.

6. Schoon water

In Kaapstad is er de laatste jaren steeds vaker een probleem met voldoende schoon water voor de 4 miljoen inwoners. Door klimaatverandering staan de rivieren die water naar de stad aanvoeren in de zomer bijna droog. Daardoor is er onvoldoende water beschikbaar voor de drinkwatervoorziening van de stad en haar inwoners. De dag dat er helemaal geen water meer uit de kraan komt ‘day zero’ is tot nu toe voorkomen door ernstige overheidsmaatregelen om het drinkwaterverbruik terug te dringen zoals: geen tuintjes sproeien; heel weinig douchen, weinig toiletspoelingen en kort handen wassen. Ernstige beperkingen, zeker in tijden van Corona! Wij helpen de ernst van het watertekort te bepalen en ondersteunen de waterbeheerders bij het zo goed mogelijk beheren van het weinige water wat er wel is.

11. Veilige en duurzame steden

Klimaatverandering leidt tot drogere zomers met hevigere buien. Tropische stortbuien en plotselinge storm komt in Nederland steeds vaker voor. Met behulp van slimme algoritmen berekenen we wat de kans is op zo’n extreem op een bepaalde plaats. Hiervoor werken we samen met andere organisaties: Weather Impact en het KNMI. Gemeenten en ook verzekeraars worden gewaarschuwd als er in een gebied een extra grote kans is op een hevige bui die schade kan veroorzaken. Ook langdurige droogte die zorgt voor hittestress in steden maken we inzichtelijk, evenals de effecten van vergroening van steden.

13. Klimaateffecten aanpakken

HydroLogic is actief betrokken in het onderwijs aan HBO’s en universiteiten. Ook onze medewerkers hebben daar technische studies gedaan en vinden het belangrijk om naast hun werk voor het bedrijf ook bij te dragen aan onderwijsprogramma’s. In die onderwijsprogramma’s proberen we de aankomende professionals te laten zien hoe belangrijk ons werk is in de strijd tegen de effecten van klimaatverandering. Zeker in Nederland, waar de bedreigingen van rivier- en zeewater permanent aanwezig zijn en alleen maar groter worden. Voorbeelden zijn: plotseling opkomend hoogwater op de Maas met risico’s van overstroming, maar ook: een stijgende zeespiegel waardoor we onze dijken en duinen aanzienlijk zullen moeten verhogen. We worden steeds afhankelijker van goede real-time en bedrijfskritische ICT systemen voor meting, berekening en alarmering voor als het gevaarlijk wordt; met als uiterste maatregel de evacuatie van een gebied zoals voor het laatst voorkwam in 1995: evacuatie van 250.000 mensen (!) uit ons rivierengebied en de evacuaties uit Limburg in de zomer van 2021.