White Paper: Digitale Delta

De Digitale Delta is een publiek-privaat samenwerkingsinitiatief dat onderdeel is van het nationale Topsector Water beleid en krijgt al enkele jaren vorm binnen het Deltaprogramma. Dit artikel beschrijft de achtergronden en resultaten van ruim twee jaar samen werken aan de Digitale Delta door overheden, onderzoeksinstellingen en bedrijven bij het delen van digitale informatie en software applicaties in het waterbeheer. In een aantal onderzoeks- en uitvoeringsprojecten is ervaring opgedaan met open data en open uitwisseling van informatie en applicaties, met als doel het waterbeheer efficiënter te maken: een beter dagelijks beheer tegen lagere kosten.

Tot wel 80% besparen op ontwikkeling nieuwe software

Een belangrijke praktijkervaring is dat met name MKB partijen in staat zijn gebleken het gedachtegoed van de Digitale Delta in korte tijd te realiseren. Dit werd mogelijk gemaakt door de software die zij beschikbaar hebben, open te stellen voor andere partijen en samen te werken aan uniforme en gestandaardiseerde koppelingen tussen hun ICT diensten. Voorbeelden van deze diensten zijn: ontsluiting van operationele waterdata, simulatie, visualisatie, analyse en alarmering. Door de koppelingen kunnen eenmaal ontsloten databronnen veelvuldig worden gebruikt door verschillende leveranciers van applicaties en kan tot wel 80% worden bespaard op kosten voor de ontwikkeling van nieuwe software.

Succes door ontbreken centrale regie op technologie

Diverse overheden worstelen met de vraag of zij een regierol moeten pakken in het huidige informatietijdperk. Op basis van de praktijkervaringen kan worden geconcludeerd dat, mede door het ontbreken van centrale aansturing van de te hanteren technologie, er enorme vooruitgang is geboekt. Bedrijven realiseren zich dat het monopolie op informatie, ICT diensten en applicaties voorbij is en richten zich nu op hun eigen meerwaarde in een keten van diensten, waarin zij samenwerken met andere partijen. Zo kan ieder zich verder ontwikkelen op het terrein waar hij al sterk is. Overheden hebben meer vrije keuze uit leveranciers en kunnen goedkoper software laten bouwen, en leveranciers kunnen door verdere specialisatie en replicatie van eenmaal ontwikkelde diensten, hun concurrentiekracht vergroten, internationaal opschalen en volumevoordeel behalen. Het waterbeheer profiteert van de nieuwe ontwikkeling, met een grotere doelmatigheid, snellere implementatie van innovaties en meer betrokkenheid van burgers.

Auteur: dr. ir. A.H. Lobbrecht, directeur HydroLogic BV, juni 2015