Water op straat: Accepteren of reguleren?

Steeds vaker valt in korte veel neerslag. Dit zorgt voor water op straat. Soms zelfs met schade tot gevolg. Uit ervaringen bij diverse gemeenten blijkt dat rioolsystemen tijdens een hevige bui lang niet altijd geheel gevuld zijn. Vaak komt dit door obstructie van de straatkolken. Door blad, takken, ijs en zand, maar ook door beluchtingsproblemen.

Kan de ondergrond extreme buien wel opvangen?

Inrichting van de stedelijke omgeving is de sleutel gebleken tot het beperken van wateroverlast. Gemeente Hoogeveen, Waterschap Reest en Wieden en HydroLogic hebben samen een pilot uitgevoerd om inzicht te krijgen in het samenspel van boven- en ondergrondse processen tijdens hevige neerslag. Hierbij is gebruik gemaakt van de CityFlood aanpak.

Dit artikel is verschenen in Vakblad Riolering, jaargang 21, mei 2014.
Auteurs: Thomas Klomp, gemeente Hoogeveen en Irene Poortinga, HydroLogic