Verziltingsrisico Lek en effectiviteit inzet Hagestein

Langs de Lek, tussen Vianen en Kinderdijk, bevinden zich diverse innamepunten voor drinkwater. Het rivierwater wordt ofwel direct, ofwel via oeverinfiltratie, benut voor de bereiding van drinkwater voor circa 2,3 miljoen mensen. Door klimaatverandering – met hogere zeespiegel en lagere rivierafvoeren – worden deze inname locaties mogelijk vaker en langer blootgesteld aan verzilting.

Publicatie verziltingsrisico Lek en effectiviteit inzet Hagestein

De Rijn-Maas delta en de locatie van het interessegebied. De rivierstroming op de Lek kan worden gecontroleerd door de drie stuwen in de rivier. Grote steden worden afgebeeld door de gele ovalen.

 

In opdracht van de drinkwaterbedrijven heeft HydroLogic een studie uitgevoerd naar de kwetsbaarheid van de drinkwater-innamepunten voor verzilting en naar de effectiviteit van maatregelen om de verzilting in deze rivierarm te beperken. Het is gebleken dat het vergroten van de bovenstroomse aanvoer zeer effectief is voor de innamelocaties bij Bergambacht en noordelijker. De effectiviteit neemt af in benedenstroomse richting.

Lees hier het artikel

Het onderzoek en de bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk online tijdschrift Climate, onder de titel Climate Change Induced Salinization of Drinking Water Inlets along a Tidal Branch of the Rhine River: Impact Assessment and an Adaptive Strategy for Water Resources Management. Lees hier het hele artikel.