Het nieuwe gereedschap van de waterbeheerder

Deze longread presenteert een nieuwe visie op het klimaatbestendig en waterrobuust maken van onze leefomgeving. Het artikel laat aan de hand van cases in Nederland en het buitenland zien hoe innovatieve water- en ICT-oplossingen bijdragen aan het realiseren van klimaatadaptieve watersystemen conform de doelen van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Lees de longread: Het nieuwe gereedschap van de waterbeheerder
Waterbeheer, ICT en big data geven waterbeheerder meer grip op klimaatonzekerheden

Het waterbeheer blijkt op nieuw terrein te zijn beland. Door klimaatverandering verschuiven de weerpatronen, nemen extremiteiten toe en gaan lessen uit het verleden vaak niet meer op. Nu al vallen hoosbuien die we pas tegen 2050 hadden verwacht. De waterbeheerders zijn volop bezig hun kwetsbaarheden in kaart te brengen. Daarnaast hebben ze meer gegevens dan ooit ter beschikking en hebben ICT- en big data-toepassingen de potentie het waterbeheer een forse stap voorwaarts te helpen.

Lees de volledige longread met bijdragen van weer-, klimaat- en waterprofessionals Henk Ovink, Gerrit Hiemstra en René van der Zwan.