Publicatie regionale dijkversterkingen

De publicatie Is het nog wel nodig? Regionale dijkversterkingen in de 21ste eeuw heeft de H2O-prijs 2015 gewonnen.

HydroLogic feliciteert met trots collega’s Maarten Spijker en Marlies Zantvoort en hun mede auteurs JaapJan Zeeberg (hoogheemraadschap van Rijnland), Bouke Rijneker (hoogheemraadschap van Rijnland), en Reinoud van Oosten (RPS) met de beste publicatie op H2O-Online van 2015.

Jury oordeel

Hun verfrissende kijk op de secundaire dijk heeft een grote praktische waarde en zal volgens de jury ook voor andere studiegebieden kunnen worden toegepast. De jury noemt het “zeer inspirerend om op een andere wijze naar regionale dijken te kijken”.

Rendabele dijkversterkingen

In deze publicatie wordt op een originele en innoverende wijze de nieuwe normen voor dijken langs de kust en de rivieren toegepast. Het studiegebied betreft de polders rondom het Braassemermeer, nabij Schiphol, met vergelijkbare risico’s voor deze diepe polder als voor primaire dijken. Een dijkdoorbraak vanuit het lokale watersysteem is gevaarlijk. Er bevinden zich nu duizenden woningen en bijvoorbeeld een luchthaven, het gaat dus niet alleen om hinderlijk en veel schade.

“De conclusie is dat de rond het merengebied uitgevoerde dijkversterkingen zeer rendabel zijn en een veelvoud aan risicoreductie geven. Er is een vergelijking gemaakt met de primaire kering de IJsseldijk bij Gouda, helder weergegeven in een risicodiagram. Na de regionale dijkversterking voldoet de helft van de polders aan de norm voor primaire dijken. Opvallend is de Rijnsaterwoudsepolder, die ver onder de landelijk gewenste norm voor primaire kering blijft!”

Juryvoorzitter Idsart Dijkstra heeft de prijs vrijdag 22 april te midden van ongeveer 120 waterprofessionals uitgereikt op het Voorjaarscongres van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) in Zwolle. Het winnende artikel scoorde hoog op samenwerking, schrijfstijl en illustraties en was één van de tachtig artikelen die het tijdschrift in 2015 publiceerde. Het is ruim 3000 keer gelezen en veel gedownload. Voor de gedrukte oplage is een aangepaste ‘publieksvriendelijke’ versie gemaakt.

Tweede keer

Het is de tweede keer dat HydroLogic’s schrijversduo Maarten Spijker en Marlies Zantvoort de H2O-prijs winnen. In 2008 kregen zij de prijs al eens toegekend voor hun publicatie ‘2D-modelleren waardevol voor regionaal waterbeheer

De H2O-prijs wordt jaarlijks door KNW uitgereikt aan de schrijvers van de beste watergerelateerde publicatie op het digitale kennismedium H2O-Online.