Doelmatig stedelijk waterbeheer in Amersfoort

Hevige neerslag zorgt de laatste jaren steeds vaker voor wateroverlast in Amersfoort, vooral aan de rand van ‘de berg’: een sterk hellend gebied in het zuidwesten van de gemeente . De gemeente heeft maatregelen genomen door de aanleg van infiltratieriolen, -kratjes en een grote infiltratievijver aan de voet van ‘de berg’. Bij een flinke bui ontstaat echter nog steeds wateroverlast op sommige locaties.

De gemeente wil nu zoveel mogelijk water bovenstrooms vast gaan houden. Dit kan door optimalisatie van het bestaande systeem of door de aanleg van extra voorzieningen (boven- of ondergronds).

Om de juiste besluiten te nemen, is meer inzicht nodig in de werking van het (afval)watersysteem. Amersfoort wil daarom investeren in het genereren en ontsluiten van goede data waardoor de aanleg van dure onnodige maatregelen wordt voorkomen en de bedrijfszekerheid van het rioolsysteem wordt vergroot.

Download artikel

Dit artikel is gepubliceerd in het vakblad H2O in 2012.
Auteurs: Wytse Dassen (HydroLogic), Arnold Lobbrecht (HydroLogic) en Ina Loovers (gemeente Amersfoort)