Bouwstenen Risicocommunicatie

De kern van risicocommunicatie is dat de bevolking voor de eigen woon-, werk- of leefomgeving tijdig weet wat er kan gebeuren, wat haar en de overheid dan te doen staat en wat de bevolking zelf kan uitvoeren om de gevolgen van een overstroming te beperken. Deze publicatie is vooral bedoeld om gemeenten te helpen met hun risicocommunicatie bij overstromingen. Veel van de informatie in de publicatie is ook interessant voor waterschappen en veiligheidsregio’s.

Deze publicatie is bedoeld voor communicatieprofessionals en bevat de volgende onderwerpen:

Datum van uitgave: februari 2009 / ministerie van BZK.