Droogte in Zuid-Afrika duurzaam aanpakken met slimme ICT en big data

Online en real-time kunnen zien hoeveel water in een gebied beschikbaar is, wat de kwaliteit is en hoeveel neerslag wordt verwacht. Voor Zuid-Afrika, waar El Niño en klimaatverandering zorgen voor aanhoudende droogte en toenemende voedseltekorten, is deze informatie van levensbelang.

De verwachting is dat in Zuid-Afrika de vraag naar water het aanbod zal overschrijden tussen 2025 en 2030. Het wordt steeds belangrijker om de kleine hoeveelheid water die nog beschikbaar is, zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

De HydroNET Water Control Room geeft waterbeheerders in Zuid-Afrika online toegang tot de weer- en waterinformatie die zij nodig hebben. Terabytes aan data van ondermeer radars en satellieten worden vertaald naar beslissingsondersteunende dasboards. Deze dashboards maken de huidige en verwachte situatie van het watersysteem inzichtelijk. Waterbeheerdes kunnen zo de juiste beslissingen nemen in situaties waarin elke druppel water telt.

Dankzij de bijdrage van Partners voor Water kon het consortium bestaande uit: HydroLogic, eLEAF, Waterschap Drents Overijsselse Delta, KNMI, Universiteit Twente, en WineJob, een duurzame bijdrage leveren aan het verminderen van de waterproblematiek in Zuid-Afrika.

Betere en makkelijk beschikbare neerslaginformatie

Eén van de belangrijkste uitkomsten van het project is dat de samenwerking tussen HydroLogic, het KNMI en de South African Weather Service (SAWS) heeft geleid tot een significante verbetering van de neerslaginformatie. Deze verbetering is voor Zuid-Afrika van groot belang voor de sectoren water, energie, agro en transport. SAWS maakt nu gebruik van HydroNET om de verbeterde neerslaginformatie te ontsluiten.

De juiste hoeveelheid water van de goede kwaliteit

Een ander belangrijk resultaat is een Water Control Room voor de Inkomati-Usuthu Catchment Management Agency (IUCMA). Incomati is een grensoverschrijdend catchment waarin wordt samengewerkt met Swaziland en Mozambique. De IUCMA moet voldoen aan internationale afspraken die gemaakt zijn over waterkwaliteit en waterkwantiteit.

Dankzij de HydroNET Water Control Room is het voor de IUCMA makkelijker om de verschillende belangen af te wegen en het beschikbare water zo optimaal mogelijk te verdelen. Zo heeft het consortium een Water Auditing applicatie ontwikkeld waarmee de IUCMA het watergebruik van boeren via satellieten kan monitoren. Hiermee wordt waterverspilling tegen gegaan.

”We zijn trots dat we Zuid-Afrika echt hebben kunnen helpen met het aanpakken van de waterproblematiek. De ontwikkelde control rooms zijn al door meer dan 25 Zuid-Afrikaanse organisaties gekocht. Dit project was de eerste stap naar duurzame business in Zuid-Afrika. Zo kunnen we Zuid-Afrikaanse waterbeheerders ook op de lange termijn blijven ondersteunen met innovatieve ICT oplossingen”, aldus Leanne Reichard, projectleider van het consortium en directeur bij HydroLogic.