W2O: handelingsperspectieven bij verwacht extreem weer en wateroverlast

De extreme wateroverlast in Zuid-Limburg in juli 2021 staat voor velen nog scherp op het netvlies. Ondanks dat de weersverwachting de hoeveelheden neerslag redelijk goed had ingeschat, was de overlast die optrad door weinigen voorzien. Om een betere vertaling van neerslag naar wateroverlast te kunnen maken, hebben HydroLogic en Weather Impact de Waarschuwingsdienst voor WaterOverlast (W2O) ontwikkeld.

Naast het voorspellen van neerslag, is het cruciaal om de mogelijke impact ervan op uw gemeente te begrijpen. Waar en wanneer kan wateroverlast worden verwacht? De Waarschuwing Wateroverlast (W2O) service vertaalt de voorspellingen van “Zware Buien” naar het risico op lokaal wateroverlast.

Samenwerking met waterschappen en gemeenten

W2O is ontwikkeld door HydroLogic en Weather Impact, in samenwerking met 10 waterschappen, gemeenten en veiligheidsregio’s. W2O combineert historische, huidige en verwachte hydrologische en meteorologische gegevens binnen uw gemeente om een snellere, betere en specifiekere wateroverlastverwachting te bieden. Hierdoor is voor elke locatie binnen uw gemeente bekend wat de kans op wateroverlast is tot 2 uur, 24 uur en 48 uur vooruit. Dit biedt handelingsperspectief bij verwachte extreme neerslag, waardoor schade door wateroverlast aan steden, wegen en landbouw en het bijbehorende ongemak voor de maatschappij zoveel mogelijk worden beperkt.

W2O Innovatietraject: onderzoek naar geavanceerde methodes

Naast de levering van de W2O dienst is in het W2O innovatietraject onderzoek gedaan naar geavanceerde methodes om wateroverlast verwachtingen te geven. Voorbeelden hiervan zijn een inundatienowcast op basis van een hydraulische modellen of Artificial Intelligence (AI) of een waarschuwing voor wateroverlast op objectbasis zoals bijvoorbeeld tunnels, rioolkolken of kritieke infrastructuur. Door middel van consortiumbijeenkomsten krijgen de deelnemende organisaties de mogelijkheid kennis uit te wisselen en ervaringen te delen.

Na een succesvolle afronding van deel 1 van het innovatietraject focussen we ons in het vervolgtraject “Handelingsperspectieven Extreem Weer” op het vertalen van inzichten over extreem weer naar op maat gemaakt actieplannen voor uw organisatie. We gaan dieper in op uitdagingen die extreme piekbuien met zich meebrengen. Daarnaast ontwikkelen we praktische en toepasbare handelingsperspectieven die direct aansluiten op de behoeften en uitdagingen van uw organisatie.

Geïnteresseerd? Vragen?

Wilt u deel uitmaken van dit innovatieve traject en vooroplopen in de strijd tegen wateroverlast? Neem contact op met Bram Schnitzler (bram.schnitzler@hydrologic.nl of 033-4753535) voor meer informatie. Samen verkennen we hoe dit traject uw organisatie kan versterken.