Uw watercalamiteit in het VIZIER

Bij extreme neerslag, naderend hoogwater, een periode van droogte of een calamiteit in waterkwaliteit zijn het tijdig en adequaat uitvoeren van passende beheersmaatregelen en bijbehorende acties cruciaal. Hiermee kan het operationele beheer worden verbeterd, een potentiele calamiteit worden afgewend of schade worden beperkt.

Wat is VIZIER?
VIZIER is een geautomatiseerd watercalamiteitendraaiboek dat waterbeheerders ondersteunt bij de opschaling en opvolging van calamiteiten. Het systeem is ontwikkeld door Waterschap Rivierenland, Waterschap Aa en Maas, Axxerion en HydroLogic.

Hoe werkt VIZIER?
HydroNET verzorgt de koppeling met actuele waterstandsinformatie, waterstandsverwachtingen en weersverwachtingen. Op basis van deze real-time informatie wordt automatisch per object (bijvoorbeeld meetpunten, kunstwerken, coupures, dijkposten, etc.) de status getoetst, wordt bepaald of opschaling nodig is en worden indien nodig waarschuwingen (triggers) verstuurd naar de juiste personen. Axxerion verzorgt de monitoring van de opvolging van deze waarschuwingen en biedt een actueel overzicht van de status van maatregelen en acties per object of per persoon (rol) die daaruit voortkomen. Dit kan zijn het sluiten van coupures, het leggen van zandzakken, de inzet van mobiele pompen of het installeren van noodbemalingen. Het HydroNET dashboard brengt informatie uit beide systemen bij elkaar: actuele (stoplicht)kaarten met de status van alle objecten en met een persoonlijke takenlijst voor de gebruiker uit Axxerion.

Wilt u ook uw watercalamiteit in het Vizier houden? Neem contact met ons op.

Voor meer informatie: