Selecteren extreme neerslag events

Duitsland krijgt net als Nederland vaker te maken met extreme neerslag als gevolg van het veranderende klimaat. Meer inzicht in extreme neerslag is ook voor de Duitse waterschappen van groot belang voor het klimaatbestendig maken en houden van het watersysteem.

Voor een samenwerkingsverband van drie waterschappen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft HydroLogic in HydroNET een applicatie ontwikkeld om in 13 jaar aan radar data extreme neerslaggebeurtenissen te kunnen identificeren.

 

Neerslaggebeurtenissen online bekijken

De HydroNET applicatie zoekt aan de hand van de door de gebruiker opgegeven criteria en presenteert een lijst met neerslaggebeurtenissen die hieraan voldoet. De buien kunnen online in HydroNET bekeken worden. Ook is het mogelijk de buien als tijdreeks en/of grid te downloaden voor verdere verwerking in bijvoorbeeld hydraulische of hydrologische modellen.

Voor meer informatie: Marcel Alderlieste, marcel.alderlieste@hydrologic.com