Pilots stresstest Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

In het Deltaprogramma is in 2014 afgesproken dat alle gemeenten voor 2020 een klimaatagenda hebben opgesteld volgens de trits weten, willen en werken. Om de gemeenten hiermee op weg te helpen heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu gemeentes of samenwerkingsverbanden geselecteerd voor een eerste stap: een stresstest-light. HydroLogic en ORG-ID zijn door het ministerie gevraagd deze tien stresstests uit te voeren.

Een stresstest-light geeft een eerste indruk van kwetsbaarheden van en kansen voor een gebied voor de vier ‘klimaatdreigingen’ overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. Gebaseerd op de informatie uit de Klimaateffectatlas, aangevuld met lokaal beschikbare gegevens, stellen wij verschillende kaarten samen die de kwetsbaarheden en kansen weergeven. In een klimaatatelier verifieert en detailleert de gemeente, samen met haar partners, deze informatie en maakt zij een doorkijk naar een (bestuurlijke) klimaatagenda.

HydroLogic en ORG-ID zijn door het ministerie gevraagd deze pilots uit te voeren, omdat beide organisaties actief hebben bijgedragen aan het gedachtegoed van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en inmiddels veel ervaring hebben met het in de praktijk brengen ervan.