Realtime vullingsgraad Nederlandse bodem dankzij satellietdata

Bij wateroverlast en droogte is het voor waterbeheerders belangrijk te weten wat de actuele en verwachte vullingsgraad van de bodem is in hun hele beheersgebied. De ruimtelijke verschillen zijn vaak groot. Door slim operationeel waterbeheer kunnen deze verschillen worden benut om de nadelige effecten van watertekort of overschot te beperken.

Hoge resolutie data van satellieten

HydroLogic ontwikkelt samen met ESA/NSO, Stowa/SAT Water en WUR een nieuw informatieproduct voor de actuele en verwachte vullingsgraad van de bodem. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Waterschap Aa en Maas zijn intensief betrokken bij zowel ontwikkeling als toepassing in de praktijk.

Het nieuwe product wordt ontwikkeld voor heel Nederland. Daarbij wordt voor het eerst slim gebruik gemaakt van hoge resolutie verdampingsdata van satellieten. HydroNET combineert deze data via een algoritme met andere databronnen als neerslagdata, weersverwachtingen, bodemdata en de uitkomsten van grondwatermodellen (LHM/NHI).

Met de gecombineerde data wordt vervolgens voor heel Nederland, per grid van 250 x 250 meter, berekend hoeveel water nog geborgen kan worden, of hoeveel water nog beschikbaar is. De informatie wordt beschikbaar gemaakt met een resolutie van 250m en wordt geaggregeerd naar peilgebied en/of (deel)stroomgebied niveau.

Het OWASIS-NL project

Het nieuwe informatieproduct wordt ontwikkeld binnen het OWASIS-NL project. Dit project valt onder het Integrated Applications Promotion Programme van de European Space Agency (ESA). Doel van het programma is innovatieve producten die gebruik maken van satellietdata te demonstreren aan eindgebruikers.

Doel van OWASIS-NL is de verbeterde informatie over de actuele en verwachte vullingsgraad van de bodem beschikbaar te maken voor waterschappen. Zo kan de meerwaarde hiervan worden beproefd voor slim operationeel waterbeheer.

Eind 2017 is de ontwikkeling en configuratie van de datastroom succesvol afgerond, waarna het product in het eerste kwartaal van 2018 uitgebreid met klanten is getest. Vanaf april 2018 is een pilot gestart waarbij waterbeheerders van drie waterschappen de data inzetten voor operationeel en strategisch waterbeheer. Eind  2018 zal het project worden afgerond en zullen er tevens afspraken worden gemaakt over de levering van deze nieuwe informatiebron voor alle waterbeheerders in Nederland.