Overstromingsmodel van de Randstad

De Randstad is het meest dichtbevolkte gebied van Nederland met steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. In de Randstad, die wordt omringd door water, ligt ook het laagste punt van Nederland op een hoogte van 6,76 meter onder NAP. De gevolgen van een dijkdoorbraak in het economisch hart van Nederland kunnen zeer groot zijn.

Om de overstromingskansen vanuit zee, meren, grote rivieren en het regionale systeem beter in beeld te krijgen, hebben de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht HydroLogic gevraagd  samen met Deltares een hoogwaardig overstromingsmodel van de Randstad in Sobek 1D/2D te ontwikkelen.

Belangrijk onderdeel van het project was het zo goed mogelijk in het maaiveldmodel integreren van overstromingsbepalende elementen (denk aan dijklichamen, onderdoorgangen, fietstunnels, etc). Daar hebben wij automatische correctiealgoritmes voor ontwikkeld en toegepast. Het model is uitgebreid getest door het simuleren van veel verschillende overstromingsscenario’s.

Het model is in diverse projecten toegepast: o.a. in het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK), het leveren van informatie voor de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR), en voor diverse projecten van de waterschappen in de randstad.