Waterverdeling en optimalisatie hoofdwatersysteem

Analyseer de huidige waterverdeling en mogelijkheden voor optimalisatie in het hoofdwatersysteem bij lage afvoeren van de Nederrijn, de Lek, de Hollandse IJssel en het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze opdracht heeft HydroLogic voor Rijkswaterstaat uitgevoerd. Aanleiding was de knelpuntenanalyse van het Deltaprogramma Zoetwater. Een belangrijk deel van het onderzoek ging over de vraag: onder welke omstandigheden zou de Kleinschalige Wateraanvoer Midden-Nederland (de KWA) ingezet kunnen worden en wat zijn de gevolgen daarvan voor het overige watersysteem.

Het onderzoek liet zien dat het hoofdwatersysteem in een toenemende watervraag uit Midden-Nederland kan voorzien. Een verhoogde onttrekking is mogelijk en leidt niet tot een grote toename van de verzilting op de Hollandse IJssel en Lek. Eén van de uitkomsten van het onderzoek was dat de afgesproken levering van 25 m3/s door de Nederrijn niet gehaald kan worden wanneer de afvoer bij Lobith daalt tot onder 900 m3/s.

In dit onderzoek werd veel bestaande kennis bij elkaar gebracht vanuit verschillende waterschappen en regionale directies van Rijkswaterstaat. Het toonde de meerwaarde aan van het delen van kennis en informatie en de noodzaak van samenwerking tussen waterbeheerders. Het onderzoek legde het fundament voor het latere onderzoeksprogramma Slim Watermanagement.