Opstellen Kader Verzilting

In de Nederlandse delta ontmoeten op diverse punten zoet en zout water elkaar: de Nieuwe Waterweg, het Haringvliet, de Afsluitdijk, IJmuiden, etc. Nederland dankt een deel van haar welvaart aan deze bijzondere positie. Het kustgebied is continu in ontwikkeling en dat heeft effecten op het evenwicht tussen zoet en zout water. Omdat de beschikbaarheid van zoet water in droge tijden nauw luistert, wil Rijkswaterstaat meer inzicht krijgen in de effecten van ingrepen op de zoetwaterhuishouding. Vanwege onze grote kennis van het hoofdwatersysteem is HydroLogic gevraagd hierover mee te denken.

Rijkswaterstaat wil toewerken naar een zogenaamd Kader Verzilting: een document waarmee het voor initiatiefnemers duidelijk is hoe Rijkswaterstaat hun vergunningaanvraag zal beoordelen en wat zij moeten doen om effecten inzichtelijk te maken. Deze vraag moet uit verschillende invalshoeken benaderd worden: economisch, juridisch, inhoudelijk. In samenwerking met TAUW denkt HydroLogic mee over de  modelmatige kant van de zaak: welke modellen zijn er, wat kunnen ze wel en niet berekenen, hoe kunnen ze het best worden ingezet. In de afgelopen jaren hebben wij diverse modellen ingezet om verziltingsvraagstukken een stap verder te brengen. Deze kennis kan Rijkswaterstaat nu benutten om te komen tot een goed doortimmerd Kader Verzilting.