Case Digitale Delta: Open waterbeheer Rijn-West

De boezems van de Vecht, Amstel, het Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal staan in open verbinding met elkaar. Ingrepen in het systeem op het vlak van veiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit beïnvloeden elkaar direct. Mede doordat nog niet alle data en informatie onderling worden gedeeld, ontstaat geen inzicht in de achterliggende gedachte, laat staan begrip voor elkaars werk en de keuzes in het operationeel waterbeheer.

Binnen het project  “Open waterbeheer Rijn-West” werken Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waternet en HydroLogic in opdracht van STOWA toe naar een gezamenlijk informatiescherm, met als doel waterbeheer te kunnen evalueren en optimaliseren volgens de gedachte van de Digitale Delta. Hiertoe worden de beheergrenzen verder losgelaten om beschikbare data en informatie beter te kunnen delen en onder meer te gebruiken voor het ondersteunen van besluiten op boezemniveau.