NBWS-BOS: ontwikkeling van een dataplatform voor efficiënt waterbeheer

Door klimatologische- en maatschappelijke ontwikkelingen en het groeiende aantal tegenstrijdige belangen wordt er steeds meer verwacht van waterbeheerders. Om hier een antwoord op te geven heeft Waterschap Hollandse Delta (WSHD) in 2017 een nieuwe visie op de besturing van het watersysteem geïntroduceerd. Dankzij deze visie is WSHD in de toekomst, door centrale regie en gebruikmakend van scenariosturing, nog beter in staat om het waterbeheer te allen tijde proactief, optimaal, efficiënt en transparant uit te voeren. Om deze visie te verwezenlijken ontwikkelt WSHD een NBWS-BOS (Nieuwe Besturing WaterSysteem-Beslissing Ondersteunend Systeem).

HydroLogic heeft samen met WSHD en Nelen & Schuurmans een proof-of-concept ontwikkeld voor het NBWS-BOS. Hiervoor is een generiek en integraal dataplatform opgezet met Azure en FEWS, waarin data wordt geïmporteerd en opgeslagen, modellen worden doorgerekend en data wordt ontsloten voor visualisatie. Het systeem is in eerste instantie ontwikkeld voor 1 van de 80 bemalingsgebieden, maar bij ontwikkeling van de proof-of-concept is aangetoond dat het kan functioneren voor alle 80 bemalingsgebieden.

Enkele bijzonderheden in het project zijn:

De komende tijd zal WSHD het gerealiseerde dataplatform implementeren en uitrollen naar de overige bemalingsgebieden, zodat het NBWS-BOS in 2027 gereed is voor de in het waterbeheerprogramma gestelde doelen.