Potentie meerlaagsveiligheid Limburgse Maas

Meerlaagsveiligheid is het verkleinen van het overstromingsrisico door niet alleen te kijken naar de kans op overstromen, maar ook naar de gevolgen. Binnen het Deltaprogramma ‘Veiligheid’ zijn zes gebiedspilots uitgevoerd voor het bepalen van de potentie van meerlaagsveiligheid.

Eén van de pilotgebieden was de dijkring Maastricht en Venlo. HydroLogic heeft in samenwerking met Infram en CSO overstromingsberekeningen, schade- en slachtofferanalyses en kostenberekeningen uitgevoerd. Hiermee hebben we verschillende strategieën voor meerlaagsveiligheid verkend.

Meerlaagsveiligheid goed toepasbaar in Limburgse Maasdal

Meerlaagsveiligheid bleek goed toepasbaar in het Limburgse Maasdal. Naast preventie kan worden ingezet op een duurzame ruimtelijke inrichting en een effectieve calamiteitenbestrijding. Zo kan schade en het aantal slachtoffers aanzienlijk worden beperkt door het compartimenteren van de dijkring. Het vergroten van het hoogwaterbewustzijn bij bewoners is ook een aandachtspunt.

In de pilot zijn geavanceerde overstromingsmodellen ontwikkeld en toegepast. Zo konden de effecten van een breed scala aan veiligheidsstrategieën doorgerekend worden. De pilot heeft geresulteerd in het advies aan het Deltaprogramma Rivieren om voor het Limburgse Maasdal in te zetten op meerlaagsveiligheid. De opdracht is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Limburg en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.