Inzet stuw Hagestein tegen verzilting Lek

In opdracht van VEWIN en Rijkswaterstaat heeft HydroLogic het eerste deel van 2018 een modelstudie uitgevoerd waarmee is onderzocht in welke mate het inzetten van stuw Hagestein verzilting op de Lek kan voorkomen. Aanleiding voor deze modelstudie is de verwachte kans op toename van verzilting. Verzilting van de Lek is in het huidige klimaat nog een sporadisch fenomeen. De monding van de Lek verzilt wel (veelal een deel van het getijde), maar langdurige en verder stroomopwaarts optrekkende verziltingsevents komen nauwelijks voor. De stijgende zeespiegel in combinatie met lagere Rijnafvoeren zorgen er echter voor dat de verzilting naar alle waarschijnlijkheid toe zal nemen.

Slim watermanagement

De Lek is een belangrijke zoetwatervoorziening van verschillende gebruiksfuncties in de regio. Bij Bergambacht, Streefkerk en Krimpen aan de Lek bevinden zich innamepunten voor drinkwater. Ook zijn er verschillende innamepunten naar de aanliggende regionale watersystemen. Hagestein is één van de sturingsknoppen die kan worden gebruikt in slim watermanagement strategieën.

Noordelijk Delta Bekken-model (NDB) in Sobek-RE

In de modelstudie is gebruik gemaakt van het Noordelijk Delta Bekken-model (NDB) in Sobek-RE. Dit is een 1D-stromingsmodel, waarin ook zouttransport wordt gemodelleerd. Op basis van scenarioberekeningen is inzichtelijk gemaakt wat het effect is van verschillende debieten op de duur van verziltingsevents, het aantal verziltingsevents en wat het debiet doet voor de mate van verzilting. Op basis van dit onderzoek is geconcludeerd dat een hoeveelheid van 20 tot 40 m3/s water over stuw Hagestein voldoende is om de bovenstrooms gelegen inlaten en innamelocaties, zonder directe zee-invloed, zoet te houden.

Verziltingsevents Lek Hagesteijn