HydroNET Urban Control Room

Steeds meer samenwerkingsverbanden van gemeenten en waterschappen maken intensief gebruik van de HydroNET Urban Control Room. Door slimmer samen te werken en data en informatie uit de (afval)waterketen real-time met elkaar te delen kunnen zij het waterbeheer doelmatiger organiseren en zijn zij beter in staat om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden.

Eenvoudig data en informatie delen

Dankzij de HydroNET Urban Control Room kunnen waterschappen en gemeenten eenvoudig data en informatie met elkaar delen via interactieve kaarten, dashboards en rapportages. De Urban Control Room biedt een set aan tools waarmee data van verschillende organisaties kunnen worden gecombineerd en thematische kaarten en alarmeringen eenvoudig kunnen worden geconfigureerd. Bijvoorbeeld voor het genereren van overstortrapportages of het monitoren van de afnameverplichting. Uniek is dat de status van de hele (afval)waterketen van riool tot rioolwaterzuiveringsinstallatie en het watersysteem (oppervlakte water, grondwater etc) in één overzicht kan worden gepresenteerd.

HydroNET Urban Control Room schematische weergave

Schematische weergave van de HydroNET Urban Control Room

 

SWWB-samenwerkingsverband in Brabant

Een samenwerkingsverband dat intensief gebruik maakt van de Urban Control room is het SWWB-samenwerkingsverband in Brabant bestaande uit 15 gemeentes en Waterschap Brabantse Delta. De coördinator van het samenwerkingsverband, Albert Klaasen, is vooral enthousiast over de mogelijkheden om data van verschillende organisaties eenvoudig te combineren, toegevoegde waarde te creëren, beslissingsondersteunende dashboards te maken en om deze dashboards weer te kunnen delen met alle betrokken partijen: “De mogelijkheid om door middel van dashboards gericht informatie aan te bieden aan gemeenten is erg handig. Zo kunnen wij de gemeenten precies de informatie aanbieden die ze nodig hebben.”

HydroNET dashboard Urban Control Room

De HydroNET Urban Control Room is standaard beschikbaar voor alle organisaties met een HydroNET Control Room abonnement. Via dit abonnement kunnen interactieve dashboards worden gemaakt en gedeeld met andere organisaties die beschikken over een HydroNET abonnement.

Voor meer informatie over de HydroNET Urban Control Room kunt u contact opnemen met het HydroNET Service Team via info@hydronet.com of 035 475 35 35.