HydroCity: wateroverlast in de stad

HydroLogic ontwikkelt met steun van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (uitvoeringsorgaan Agentschap NL) HydroCity. HydroCity is een online platform waar waterbeheerders de hydrologische informatie die ze nodig hebben voor een verantwoord beheer. Op dat platform delen we: informatie, analyse tools en kennis, en we maken communicatie met burgers mogelijk.