Digitale Delta in praktijk:
verkeerstoren voor Brabantse waterschappen

In het kader van open water beheer en slim water management, willen de drie Brabantse waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta graag over de grenzen heen kijken en hun data delen en beschikbaar maken voor medewerkers en externen (gemeenten, adviesbureaus, burgers). Daarvoor heeft HydroLogic als praktijkcase voor de Digitale Delta een webportal (“Verkeerstoren”) ontwikkeld waarmee iedereen op eenvoudige wijze toegang kan krijgen tot de beschikbare data van de 3 Brabantse waterschappen.

Via het HydroNET portal worden gevalideerde meetreeksen uit verschillende bronsystemen voor waterkwantiteit, meteorologie en waterkwaliteit (zoals FEWS, WISKI, HydroNET, IRIS OWA en Zicht) omgezet naar bruikbare informatie en gepresenteerd in gebruikersvriendelijke dashboards. Gebruikers kunnen met enkele muisklikken data uit alle beschikbare databronnen bekijken, vergelijken en downloaden. Met het systeem is het bijvoorbeeld mogelijk om neerslaginformatie en waterstanden bij elkaar te brengen in 1 grafiek, te vergelijken en/of te exporteren als input voor modelberekeningen of analyses. Daarnaast kan iedere gebruiker een eigen dashboard inrichten waarop alle voor hem of haar relevante informatie te zien is op een desktop, tablet of smartphone.