App: droogterisico veenkades in beeld

Sinds 2003 is uitdroging een gevreesd faalmechanisme voor veenkades. Als onderdeel van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen heeft STOWA opdracht gegeven aan HydroLogic Systems en de WUR voor het ontwikkelen van een tool waarmee het droogterisico van veenkades en andere waterkeringen in beeld kan worden gebracht. Dit systeem is geïmplementeerd in de HydroNET portal en is beschikbaar voor alle waterbeheerders. Omdat gebruik gemaakt wordt van neerslagradar, kan de droogtetoestand van de veenkades gedetailleerd in beeld worden gebracht. Door ook de neerslagverwachting te betrekken, ontstaat een handelingsperspectief voor de beheerder van de veenkades.

De methode is gebaseerd op de Standardized Precipitation Index (SPI), een wetenschappelijke benadering waarbij de neerslagsom van de afgelopen maand, kwartaal of jaar wordt vergeleken met het langjarig gemiddelde van dezelfde periode. Deze afwijking wordt geschaald naar een standaard klasse-indeling, die loopt van extreem nat tot extreem droog. Zo ontstaat inzicht in de huidige vochttoestand en het verloop in de tijd. Omdat het een generieke methode betreft, is de informatie niet alleen interessant voor beheerders van veenkades, maar ook voor hydrologen en peilbeheerders.