OWASIS: essentiële informatie voor het waterbeheer nu beschikbaar

Published on 7 oktober 2019 by Bas Boterman

HydroLogic heeft in samenwerking met STOWA, ESA, WUR en mede-initiatiefnemer HDSR, de OWASIS informatie producten ontwikkeld. OWASIS biedt dagelijks voor heel Nederland informatie op hoge resolutie over de historische, actuele en verwachte bergingsmogelijkheden en waterbeschikbaarheid in de bodem.

Ter ondersteuning van het operationele waterbeheer in de Slim Watermanagement regio’s stelt het programma Slim Watermanagement van Rijkswaterstaat de OWASIS producten tot 1 november operationeel beschikbaar.

Klimaatverandering vraagt om het optimaal benutten van de marges in het watersysteem. De Nederlandse waterbeheerder krijgt steeds vaker te maken met frequent wisselende extreme omstandigheden tussen nat en droog. Het ene moment moet worden ingegrepen om zoveel mogelijk water vast te houden, terwijl een week later tijdig door extreme neerslag versneld water dient te worden afgevoerd. Dit vraagt om een uitgekiend anticiperend waterbeheer. Met de OWASIS informatieproducten kunnen waterbeheerders nog beter anticiperen op (dreigende) droogte en wateroverlast. Het nieuwe OWASIS informatieproduct wordt ontwikkeld binnen het OWASIS-NL project. Dit project valt onder het Integrated Applications Promotion Programme van de European Space Agency (ESA).

OWASIS producten

HydroLogic draait dagelijks het Landelijke Hydrologische Model (LHM) met de meest recente neerslag data op basis van radar, actuele verdampingsdata op basis van satellieten en weersverwachtingen (ECMWF) van het KNMI op te leggen aan het model. De volgende OWASIS informatieproducten worden dagelijks geleverd in een grid van 250x250m voor zowel de actuele als verwachte situatie tot 2 dagen vooruit:

Naast het leveren van actuele informatie, wordt ook een historische dataset van de OWASIS informatieproducten beschikbaar gesteld, vanaf 1 januari 2016 tot nu. De waterbeheerder kan dit archief gebruiken voor de analyse en validatie van historische gebeurtenissen.

Toepassing OWASIS informatieproducten

De OWASIS informatieproducten worden al door verschillende organisaties en SWM regio’s actief en succesvol toegepast bij de ondersteuning van het dagelijkse waterbeheer, calamiteitenmanagement en voor slim water management toepassingen zoals: het automatisch genereren van waterbalansen, waterverdelingsoptimalisaties en voormaaladviezen.

Voor meer informatie over deze toepassingen of over de mogelijkheden van de OWASIS producten voor uw eigen organisatie kunt u contact opnemen met Maarten Spijker via maarten.spijker@hydrologic.com of 033 475 35 35.