Olaf Lem, Waterschap Rivierenland

Olaf Lem is werkzaam bij Waterschap Rivierenland als Adviseur Informatievoorziening met specialisatie Geo-informatie. Binnen Waterschap Rivierenland vervult Olaf de rol van data-architect en is hij betrokken bij onder andere de implementatie van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Tevens is Olaf projectleider van het project Vizier.

Olaf is als adviseur indirect betrokken bij slim waterbeheer en hij denkt dagelijks mee of het beheer en onderhoud van onze keringen en watersystemen nog slimmer kan. Het project Vizier, waarin de analyse en verwerking van waterstanden leidt tot geautomatiseerde afhandeling van workflows in de calamiteitenbestrijding, is daar een mooi voorbeeld van.