Bas de Jong, Rijkswaterstaat

Bas de Jong is werkzaam bij Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. Hij is programmamanager van Slim Watermanagement. De waterschappen en Rijkswaterstaat voeren deze maatregel van het Deltaprogramma gezamenlijk in één programma uit. Met Slim Watermanagement willen de waterbeheerders het watersysteem nog beter te benutten en zo efficiënt mogelijk omgaan met energie. Slim Watermanagement is ook een onderzoekslijn van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat. Voorheen is Bas onder andere betrokken geweest bij de totstandkoming van de Deltabeslissing Zoetwater en projecleider van het Deltamodel geweest, dat gebruikt is voor onderbouwing van de Deltabeslissingen.