Marc Bierkens, Universiteit Utrecht

Titel presentatie: Wereldwijde watermodellen dankzij de digitale revolutie

Prof. dr. ir. Marc Bierkens staat aan het hoofd van de Earth Surface Hydrology groep van de Universiteit Utrecht. Deze groep onderzoekt de rol van de continentale hydrologische cyclus in het Systeem Aarde. De onderzoekers focussen zich in het bijzonder op klimaatvariabiliteit, klimaatverandering en menselijke impact op hydrologie en waterbeheer. Met dit doel creëerde de onderzoeksgroep het wereldwijde hydrologisch model PCR-GLOBWB. Het model wordt al veelvuldig ingezet in verschillende wereldwijde en continentale klimaat- en waterproblemen, waaronder onderzoek naar wereldwijd waterverbruik, grondwaterschaarste, het in kaart brengen van overstromingsrisico’s en real-time wereldwijde overstromingsvoorspellingen. Marc Bierkens is auteur van meer dan 130 peer reviewed artikelen en een fellow van de American Geophysical Union.