Christiaan Wallet, ministerie van Infrastructuur en Milieu

Titel presentatie: Van scherm naar praktijk – Lokale implementatie van internationaal beleid

Christiaan Wallet studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2002 werkt hij bij het Rijk, momenteel als programmamanager. Hij heeft zich onder meer bezig gehouden met woningbouwplanning, kantorenleegstand en klimaatbestendige steden. In mei 2016 was hij verantwoordelijk voor de internationale conferentie ‘Adaptation Futures 2016’.