HydroLogic is Great Place to Work Certified

Bij HydroLogic hechten we veel waarde aan de mening van onze medewerkers over de organisatiecultuur. Daarom nemen we sinds 2012 deel aan het medewerkersonderzoek en de culture audit van Great Place to Work®. Met een score van een 8.5 mogen we ons met trots Great Place to Work Certified noemen.

Medewerkersonderzoek

Great Place to Work® Nederland onderzoekt de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen organisaties. Het medewerkersonderzoek, de Trust Index, meet de perceptie van medewerkers op de mate van vertrouwen, trots en plezier in een organisatie. Het waardengedreven onderzoek is veel meer dan een standaard medewerkerstevredenheidsonderzoekWe beschouwen het onderzoek als een middel om onze organisatie en haar cultuur voortdurend te ontwikkelen zodat we blijvend behoren tot de beste werkgevers van Nederland. Great Place to Work (GPTW) werkt volgens het Great Place to Work© Model®. Dit model bestaat uit vijf universele waarden: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap. Deze vijf waarden bepalen of je een goede werkgever bent, ongeacht type organisatie of land. Jaarlijks gebruiken meer dan 6.000 organisaties dit model.

Culture Audit

Naast het medewerkersonderzoek voert HydroLogic een Culture Audit uit. De Culture Audit is een tool om vorm te geven aan het werkgeversbeleid in de dagelijkse praktijk. Great Place to Work meet langs 9 thema’s op welke manier de organisatiecultuur invloed heeft op de beleving van de medewerkers. Op deze manier krijgen we inzichtelijk of het uitgestippelde beleid ook het gewenste effect heeft. De culture audit is op aanvraag beschikbaar, bijvoorbeeld voor sollicitanten in een gevorderd stadium van hun procedure.

Best Workplaces van Nederland

Organisaties die zich onderscheiden op het gebied van goed werkgeverschap erkent Great Place to Work als Best Workplaces. Op 26 maart 2019 werd bekend dat HydroLogic de 5e plaats heeft behaald op de lijst van Best Workplaces 2019. Hiermee mag HydroLogic zich, net als in 2016, één van de Best Workplaces van Nederland noemen. De ranking die HydroLogic behaalde in de categorie Small Workplaces is gebaseerd op de perceptie van de medewerkers over het bedrijf en op de wijze waarop het werkgeverschap wordt vormgegeven. In 2016 stond HydroLogic op de lijst van Small & Young Workplaces op plaats 9.

Bekijk hier onze werkgeverspagina op de GPTW website.